Lasteaias on 5 rühma, 6.-7.aastaste laste rühm „Oravajütsid“ ,5-6.aastaste laste rühm „Lendoravad”, 4.-5.aastaste rühm “Pähklike”, “Koopaoravad”  ja sõimerühm 1,6 .a. .-3.a. lastele „Käbike“. Lasteaia eripära on erivanuseliste laste koostöö rühmas, mis stimuleerib oluliselt lapse arengut ja empaatiavõimet.