Lasteaias on 5 rühma, 6-7-aastaste laste rühm „Koopaoravad“, 5-6-aastaste laste rühm „Lendoravad”, 4-5-aastaste rühm “Pähklike”, 2-4-aastaste rühm “Oravajütsid”  ja sõimerühm 1,6-3-aastaste lastele „Käbike“. Lasteaia eripära on erivanuseliste laste koostöö rühmas, mis stimuleerib oluliselt lapse arengut ja empaatiavõimet.