Head vanemad!

Tõenäoliselt olete juba märganud, et lasteaia kohatasu arved on sel aastal paraku natuke suuremad?

Muutus tuleneb „Raasiku valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“ määrusest, mille kohaselt osalustasu suurus (ilma soodustusteta) on ühe lapsed kohta summa, mis moodustab 20% Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus. 2019.a on palga alammäär 540 eurot, mis teeb soodustuseta kohatasuks 108 eurot kuu.

Soodustusega kohatasu on 54 eurot ning teise lapse puhul 27 eurot kuus.

Kui soovite täiendavaid selgitusi, siis pöörduge julgesti vallavalitsusesse raasiku.vald@raasiku.ee e-posti aadressil või telefonil 6070348