Raasiku Lasteaed Oravake hoolekogu koosseis 2018/2019 õ.-a.
1. Merli Kuusik – Oravajütside rühm,
kuusikmerli@hotmail.com, 5264279
2.  Olga Veselkova– Käbikese rühm, oli.veselkova@gmail.com, 53036297

3. Merle Krais – Pähklikese rühm, merity18@hotmail.com, 56781900

4. Elle Tamm
 – Koopaoravate rühm, elle.tamm@yahoo.com, 53400988 
5. Toomas Kuningas – Lendoravate rühm, toomas.kuningas@gmail.com
, 5125015
6. Liina Veerbaum – õpetajate esindaja, liina.veerbaum@gmail.com, 56614082

7. Aare Ets – Raasiku Vallavalitsuse esindaja, aare.ets@raasiku.ee, 5088959

Hoolekogu esimees Toomas Kuningas – toomas.kuningas@gmail.com, 5125015

Hoolekogu aseesimees Elle Tamm – elle.tamm@yahoo.com, 53400988