Raasiku Lasteaed Oravake hoolekogu koosseis 2017/2018 õ.-a.
1. Merli Kuusik – Oravajütside rühm,
kuusikmerli@hotmail.com, 5264279
2. Urmas Ehala – Käbikese rühm, urmas.ehala@mail.ee
, 58140446
3. Janne Eggert – Pähklikese rühm, janne.eggert@gmail.com
, 58067436
4. Elle Tamm
 – Koopaoravate rühm, elle.tamm@yahoo.com, 53400988 
5. Toomas Kuningas – Lendoravate rühm, toomas.kuningas@gmail.com
, 5125015
6. Silvi Nugis – õpetajate esindaja, silvi.nugis@gmail.com
, 53045070
7. Aare Ets – Raasiku Vallavalitsuse esindaja, aare.ets@raasiku.ee, 5088959

Hoolekogu esimees Merli Kuusikkuusikmerli@hotmail.com, 5264279

Hoolekogu aseesimees Toomas Kuningas – toomas.kuningas@gmail.com, 5125015